Nasi stypendyści 2015 – 2018

Rok szkolny 2014/2015

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

18 listopada 46 najlepszych uczniów z techników i 49 z liceów ogólnokształcących w województwie opolskim, otrzymało prestiżowe stypendia ufundowane przez Prezesa Rady Ministrów. Pod uwagę brano nie tylko wysoką średnią ocen, ale również szczególne uzdolnienia.
Wśród grona wyróżnionych stypendystów są uczennice naszego Zespołu Szkół Rolniczych : Natalia Kowalska uczennica klasy IIB – II Liceum Ogólnokształcące oraz Sabina Ernst uczennica klasy IV Technikum Nr 2 w zawodzie ekonomista.

Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Denis (2)Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2014/2015 uzyskał Denis Kicler z klasy IV TAR. Program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych opolskich uczniów rozpoczął się w 2008 roku. Skorzystało zeń prawie tysiąc uczniów. Cieszymy się, że jednym z nich został nasz Denis!

 

Stypendia Starosty Prudnickiego

Starosta Prudnicki jak co semestr funduje stypendia dla młodzieży naszego powiatu za osiągnięcia w nauce i za szczególne osiągnięcia w sporcie. Oto nasi stypendyści:

1) Agata Żabska -Technikum Nr2

2) Olimpia Kowszyn – II LO

3) Robert Kasprzycki – II LO

4) Marek Bienioszek – II LO

5)  Bartosz Klimek – II LO

Stypendia Starosty Prudnickiego za rok szkolny 2014/2015

W dniu 26 czerwca 2015 r. odbyło się wręczenie stypendiów Starosty Prudnickiego najzdolniejszym uczniom i sportowcom szkół ponadgimnazjalnych. W spotkaniu wzięli udział: starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, wicestarosta Krzysztof Barwieniec, Przewodniczący Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Ryszard Kwiatkowski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzice laureatów.

Starosta pogratulował nagrodzonej młodzieży za szczególne osiągnięcia w nauce, sukcesy sportowe i artystyczne. Wyraził zadowolenie i dumę z faktu, iż w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat prudnicki, uczy się aż tak wielu wybitnych uczniów i sportowców reprezentujących nasz powiat na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Stypendyści wyróżniają się nie tylko wiedzą, ale i aktywną postawą w życiu swoich środowisk. Mają czas na naukę, pracę społeczną i rozwijanie własnych zainteresowań.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów prowadzących, za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych ludzi. Młodzież dobrze wykształcona, o wysokich kwalifikacjach w przyszłości dobrze zadba o nasz region, a zarazem kraj. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

W tym roku w naszym Zespole Szkół Rolniczych te zaszczytne wyróżnienia zdobyli:

1. Za osiągnięcia w nauce i średnią ocen co najmniej 5,0: Julia Broda, Diana Bryndza, Sarah Czaja, Dominika Schirmeisen i Krzysztof Fiebich

2. Za szczególne osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce: Olimpia Kowszyn, Marek Bienioszek, Bartosz Klimek i Krzysztof Strzałkowski.

3. Za szczególne osiągnięcia naukowe i dobre wyniki w nauce: Wiktor Hanko, Sara Mazur i Rafał Stańczyk

Rok szkolny 2015/2016

14 października, w dniu Święta Edukacji Narodowej, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  delegacje uczniów z całej Polski odebrały stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej odbyła się w dniu 21 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, kościelnych i samorządowych. Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.

Dyplomy z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty odebrało 100 wyróżnionych stypendystów, w tym 93 stypendystów Prezesa Rady Ministrów i  7 stypendystów Ministra Edukacji Narodowej.

Do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 zgłoszono 93 uczniów, w tym
44 – uczniowie liceów ogólnokształcących, 42 to uczniowie techników oraz 7 uczniów szkół niepublicznych, w tym
5 to uczniowie liceów ogólnokształcących, 2 uczniowie technikum.

Z naszej szkoły stypendystkami zostały Agata Żabska z klasy IV TE i Natalia Kowalska z klasy 3a II LO. Gratulujemy! Na fotografiach Agata i Natalia z naszym Panem Dyrektorem oraz wręczającymi nagrody: Opolskim Kuratorem Oświaty, Panią Haliną Bilik i Wojewodą Opolskim, Ryszardem Wilczyńskim.

Stypendium Starosty Prudnickiego

Stypendystami za I semestr zostali:

Za osiągnięcia w nauce i średnią ocen co najmniej 5,0:
1.Sarah Czaja – Technikum Nr 2 w Prudniku,
2. Dominika Schirmeisen – Technikum Nr 2 w Prudniku
Za szczególne osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce :
1. Olimpia Kowszyn – II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku,
2. Paulina Drohomirecka – II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku.

DSC_0039

Rok szkolny 2016/2017

Stypendium z rąk Pani Premier!

14 października 2016 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyły się ogólnopolskie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.W wydarzeniu udział wzięła Premier RP Beata Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.Prezes Rady Ministrów w swoim przemówieniu pogratulowała uczniom, którzy odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nadmieniamy, że wśród 69 uczniów z całej Polski znalazła się uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku-kierunek technik ekonomista- Sarah Czaja, której jako społeczność tej szkoły  serdecznie gratulujemy  -BRAWO SARAH!

Rok szkolny 2017/2018

Marszałkowskie talenty

7 października 2017 r w Filharmonii Opolskiej zaśpiewała nasza uczennica z kl 2a Oliwia Łukaszewicz. Oliwia została wyróżniona w programie stypendialnym w dziedzinie „Marszałkowskie Talenty”. Komisja stypendialna doceniła fenomenalnie wysoki głos naszej uczennicy.

Piotr Hahn z kl. II A LO oraz Wiktor Hanko z kl. IV TR stypendystami Prezesa Rady Ministrów

Dnia 16 października 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów w Polsce, wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły Piotr Hahn, który obecnie jest w klasie 2 II LO.

Oto krótka relacja Piotra:

„Dnia 16.10.2017. O godz. 11 uczestniczyłem w uroczystej gali wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów które odbyło się w Warszawie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczyli w niej reprezentanci szkół z całej Polski którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w swoich szkołach.

Po uroczystym przemówieniu pani Premier, każdy stypendysta otrzymał dyplom z gratulacjami od Prezesa Rady Ministrów- Beaty Szydło oraz od Minister Edukacji Narodowej- Anny Zalewskiej.  Po uroczystej gali podjęto nas przepysznym poczęstunkiem. Miłym zaskoczeniem była dla nas możliwość porozmawiania  z p. Anną Zalewską.

Wszystkim moim kolegom i koleżankom życzę, by ich trud w poznawaniu świata został również doceniony. Trzymam za Was kciuki”

Poniżej fotografie z Warszawy

Piotr Hahn był wyróżniony osobistym spotkaniem z Panią Premier. Dla pozostałych prymusów Opolszczyzny wręczenie stypendiów miało miejsce 28.11.2017 w Opolu.  88 najlepszych uczniów liceów ogólnokształcących i techników otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich był oczywiście Piotr Hahn i Wiktor Hanko z kl. IV TR. Aby być beneficjentem takiego stypendium, trzeba być najlepszym uczniem w szkole, posiadaczem świadectwa z biało-czerwonym paskiem (które dostaje się przy średniej 4,75) i wykazywać się wybitnymi osiągnięciami w jakiejś dziedzinie. W praktyce po Stypendium Prezesa Rady Ministrów sięgają uczniowie, którzy na świadectwie mają wyłącznie piątki i szóstki (nierzadko z zasadniczą przewagą tych drugich) i zdobywcy laurów na olimpiadach i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

A oto fotografie z uroczystości w Opolu

Wiktorowi i Piotrowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu nowych umiejętności.

Stypendia Starosty Prudnickiego za rok szkolny 2017/2018

Jak dowiadujemy się ze strony internetowej Powiatu Prudnickiego, w dzień zakończenia roku szkolnego, 22.06.2018 po południu w siedzibie Starostwa odbyło się  spotkanie ze stypendystami i ich bliskimi ze szkół naszego powiatu

z udziałem starostów, naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia, oraz dyrektorów szkół.
Za wybitne osiągnięcia w nauce i średnią ocen co najmniej 5,0 wyróżnionych zostało 14 uczniów ZSR w Prudniku w tym za osiągnięcia naukowe nagrodzono 6 osób a za szczególne osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce 5 uczniów naszej szkoły.

Na wręczonych stypendystom dyplomach umieszczono motto, słowa amerykańskiej reżyser teatralnej, Margo Jones:

„Jeśli chcesz czegoś bardzo mocno, możesz to osiągnąć.
Może to wymagać cierpliwości, bardzo ciężkiej pracy,
prawdziwej walki i długiego czasu, ale to jest wykonalne.
Ta odrobina wiary jest warunkiem każdego przedsięwzięcia…”

Szczególne podziękowania zostały skierowane do rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów prowadzących – za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych ludzi.